Tietosuojaseloste

SUONENJOEN MANSIKKAKARNEVAALIT ry

1 Rekisterinpitäjä

Suonenjoen Mansikkakarnevaalit ry. (jäljempänä yhdistys)

PL 15

77601 Suonenjoki

jari.kauppinen@mansikkakarnevaalit.fi

c/o Tilisaarni Oy (jäljempänä tilitoimisto)

Herralantie 1 B

77600 Suonenjoki

riitta.ahtiainen@tilisaarni.fi

2 Jäsenrekisterin ylläpidon peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriin tullaan yhdistyksen hallituksen hyväksymän jäsenhakemuksen kautta. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin; jäsenten rekisteröintiin, sähköiseen ja muuhun jäsenviestintään.

3 Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

Jäsenrekisteri sisältää varsinaisen jäsenen (koko) nimen, osoitteen puhelinnumeron ja sähköpostin. Hallituksen jäsenten henkilötiedot (hetu) rekisterissä salasanojen suojaamana, nämä tiedot yhdistys saa jäseneltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

4 Yhteistyökumppanirekisteri

Tiedot yhteistyökumppaneista; nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, y-tunnus, henkilötunnus, nämä tiedot yhdistys saa yhteistyökumppanilta tai hänen edustajaltaan, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

5 Rekisteröidyn oikeudet

– Rekisteröity voi tarkistaa ja korjata rekisterissä olevat tietonsa sekä jäsenyyden päätyttyä vaatia tietojensa unohtamista.

– Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli kokee, että tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai yhdistyksellä ei ole oikeutta käsitellä jotain henkilötietoja.

– Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen yhdistyksen tehtävien hoitamisen kannalta, hän voi pyytää yhdistystä poistamaan kyseiset tiedot.

– Yhdistys käsittelee poistamispyynnön, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

– Mikäli rekisteröity on eri mieltä yhdistyksen ratkaisusta on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

– Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhdistys rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

– Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee ettei yhdistys noudata tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojensa käsittelyssä.

6 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille kuin seuraavissa tapauksissa:

– kunnallisen tai valtiollisen viranhaltian pyytäessä

– pankki

– saatavien perintätilanne

– toimintaa järjesteltäessä jäsenen henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä

7 Käsittelyn kesto

– Yhdistyksen jäsenet; jäsenyyden voimassa ollessa

– Yhteistyökumppanit; yhdistyksen tapahtumien järjestämisen kannalta tarpeelliseksi katsoman ajan

– Kirjanpitoaineisto; kirjanpitolaissa määritellyn ajan

8 Henkilötietojen käsittelijät

– Yhdistys; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri

– Tilitoimisto; tilitoimiston henkilökunta

9 Tietojen Siirto EU: ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

10 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin

Scroll to Top